• +48 71 750 18 84
  • info@sepia.info.pl

Magazynowanie

Oferujemy pełen zakres usług logistycznych:

Handling (rozładunek/załadunek)

Składowanie i przechowywanie towaru

Raportowanie stanów magazynowych w szczególności informowanie o stanie jakościowym i ilościowym towarów znajdujących się w magazynie

Paletyzowanie towaru

Przeładunek towarów (cross docking)

Konfekcjonowanie (co-packing)

Komisjonowanie (order picking)

Kompletacja (picking)

Etykietowanie (labeling)

Przechowywanie w warunkach chłodniczych

Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi.